Wat is een Referentie Grootboekschema (RGS)?

Het Referentie Grootboekschema (RGS) is een grootboekrekeningschema dat gebruikmaakt van unieke gestandaardiseerde coderingen voor financiële gegevens. Voor alle grootboekrekeningen, inclusief de Standard Business Reporting (SBR), waardoor RGS in de gehele financiële keten gebruikt kan worden. Bedrijven kunnen voor hun financiële administratie hun eigen schema aanpassen aan het standaardschema of koppelen via een Referentie-kenmerk. De totstandkoming van dit uniforme grootboekrekeningschema is een initiatief van de organisatie ‘Referentie GrootboekSchema’, een samenwerking tussen diverse private en publieke (koepel)organisaties van accountants, softwareontwikkelaars en de overheid. Tevens sinds 2015 onderdeel van het Standard Business Reporting programma (SBR). Het voornaamste doel van het RGS is om bedrijven en de Overheid te helpen om makkelijker en sneller financiële administraties te voeren, te controleren en financiële rapportages te vergelijken. Het is zodoende voor zowel ondernemers als accountants en de Overheid een belangrijk hulpmiddel om efficiënter te werken met zowel interne financiële rapportages als externe rapportages, voor bijvoorbeeld de Belastingdienst, banken en het Centraal Bureau voor de Statistiek.