Wat is rentabiliteit?

De rentabiliteit of rendabiliteit van een bedrijf geeft de verhouding aan tussen de winst en het vermogen van het bedrijf, uitgedrukt in een financieel kengetal. De rentabiliteit is een belangrijk kengetal op basis waarvan beslissingen voor de lange termijn gemaakt kunnen worden. Je kunt de rentabiliteit berekenen op verschillende vermogens van een bedrijf, bijvoorbeeld van het totale vermogen (RTV), het totaal in de onderneming geïnvesteerde vreemde vermogen (RVV) of het eigen vermogen (REV). De formules om de rentabiliteit uit te rekenen zijn als volgt:

  • RTV = (winst + rente + belasting)/ gemiddeld totaal vermogen x 1%
  • RVV = interest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen x 100%
  • REV = winst/ gemiddeld eigen vermogen x 1%