Wat is een saldibalans?

De saldibalans binnen een boekhouding is het saldo-overzicht van elke grootboekrekening uit de proefbalans. Saldo’s die debet staan in het grootboek, komen debet op de saldibalans en saldo’s die credit staan in het grootboek, komen credit op de saldibalans te staan. De eindtotalen van beide zijden, van de creditzijde en de debetzijde, moeten overeenkomen zodat de saldibalans in evenwicht is. Met de saldibalans maak je de winst- en verliesrekening (resultatenrekening) en de eindbalans op, die tezamen de kolommenbalans vormen.