Wat is vaste activa?

Vaste activa zijn bezittingen van een bedrijf die langer dan een jaar in bezit blijven. Vaste activa zijn binnen een bedrijf aankopen van bedrijfsmiddelen om zelf in gebruik te nemen, niet om door te verkopen. Bedrijfsmiddelen die je nodig hebt om je producten of diensten te kunnen ontwikkelen en te verkopen. Bijvoorbeeld een bedrijfspand, inventaris, auto, laptop, machines, gebouwen, inventaris, etc.

Welke soorten vaste activa zijn er?

Er zijn drie soorten vaste activa:

  • Immateriële vaste activa (zoals goodwill, octrooien, licenties, ontwikkelingskosten)
  • Materiële vaste activa (zoals grond, gebouwen, inventaris, transportmiddelen, machines, installaties, computers, apparatuur)

Financiële vaste activa (zoals langlopende leningen, deelnemingen, effecten)