Vaste activa onboarding training

Doelgroep: accountants- en administratiekantoren > 10 medewerkers, geen classic activa in gebruik (in veel gevallen ook geschikt voor kantoren die heel beperkt Classic Activa gebruiken)

  • Tijdsduur: 2 dagdelen
  • Prijs: EUR 1.495,00
  • Waar: op locatie accountant/administratie kantoor, let op eigen laptop deelnemers, kantoor zorgt voor beamer.

Gebruikerstraining, 1 dagdeel, max. 10 deelnemers

Voorkennis:

Deelnemers dienen bekend te zijn met Twinfield boekhouden, activa ‘regels’ en boekingsgangen.

Doel:

Na het volgen van de gebruikerstraining zijn de deelnemers helemaal op de hoogte van de mogelijkheden van de nieuwe module en kunnen de deelnemers zelfstandig de activa-administratie voeren in Twinfield.

Onderwerpen:

Regimes, methoden, bronnen, redenen, typen, locaties, partners, WOZ, groepen, investeringen verwerken, (handmatig extra) afschrijven, herwaarderen, samenvoegen, splitsen, verkopen, (handmatige) conversie, bulk acties, ‘stand-alone’ gebruik.

Beheerderstraining, 1 dagdeel, max. 3 deelnemers

Doel:

Na het volgen van de beheerderstraining zijn de deelnemers in staat de vaste activa module te onderhouden, deels op omgevingsniveau en deels op administratieniveau. Daarnaast kunnen zij de collega’s ondersteunen bij het opzetten van de vaste activa module incl. het toevoegen van een lopende activastaat (conversie).

Onderwerpen

Standaardisatie van methoden, bronnen, redenen en typen. Bepalen regimes, uitvoeren handmatige conversie, import stamgegevens (voor conversie), import historische waarden (voor conversie), uitvoeren proefconversie.

Vaste activa workshop

Doelgroep: accountants- en administratiekantoren <10 medewerkers, geen classic activa in gebruik
Tijdsduur: 3 uur
Prijs: EUR 100,00 per deelnemer

Varianten:

  1. Klassikale workshop op locatie Wolters Kluwer Twinfield in Hoevelaken 3 uur inclusief lunch
  2. Online workshop 3 uur

Voorkennis:

Deelnemer dient bekend te zijn met Twinfield boekhouden, activa ‘regels’ en boekingsgangen.

Doel:

Introductie nieuwe vaste activa module Twinfield. Na het volgen van de workshop ben je helemaal op de hoogte van de belangrijkste functionaliteiten binnen deze module.

Onderwerpen:

Regimes, methoden, bronnen, redenen, typen, investeringen verwerken, activa processen, activa rapportage, implementatie.

Na de workshop:

De functionaliteit wordt beschikbaar gesteld in je eigen omgeving, je hebt een checklist voor het starten met de activa in een administratie, ondersteuning via de KnowledgeBase in Twinfield en via Twinfield Support

Maatwerk advies

Doelgroep: accountants- en administratiekantoren waar wel classic activa in gebruik
Prijs: EUR 200,00

Doel:

Inzicht verkrijgen in overgang naar de nieuwe vaste activa functionaliteit

Resultaat:

  • overzicht administraties met classic activa in gebruik
  • per administratie inzicht (on)volledigheid inrichting classic activa
  • per administratie inzicht actualiteit classic activa
  • advies implementatietraject vaste activa