In 8 stappen starten met Twinfield

Als accountant wil je dat jouw klanten snel en efficiënt aan de slag kunnen met Twinfield. In de onderstaande stappen laten we je zien wat je hiervoor voor moet doen en instellen.

Als je begint met een lege administratie, start dan met het invullen van de stamgegevens.

In Twinfield worden financiële transacties vastgelegd in het grootboek, op grootboekrekeningen. Deze vastlegging maakt het voor jou mogelijk om aan het einde van een periode of jaar, een winst- en verliesrekening en balans op te stellen. Om je tijdens het vastleggen zo weinig mogelijk te confronteren met grootboekrekeningen, moet er een aantal systeemrekeningen vooraf worden vastgelegd.
 
Ga in Twinfield naar Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen, hier kun je de volgende systeemrekeningen instellen:

  • Debiteuren: de standaard grootboekrekening voor debiteuren.
  • Crediteuren: de standaard grootboekrekening voor crediteuren.
  • Uit te zoeken posten: de standaard grootboekrekening voor regels die nog moeten worden uitgezocht bij de functie Bankafschriften.
  • Onderhanden werk: de standaard grootboekrekening voor onderhanden werk, alleen in te stellen wanneer de module Uren- en onkosten wordt gebruikt.
  • Winstopslag projecten: de standaard grootboekrekening voor winst- en verliesboekingen, alleen in te stellen wanneer de module Uren en onkosten wordt gebruikt.
  • Artikel0 verkopen: de standaard grootboekrekening waarop geboekt wordt, als in de module Verkoop bij het invoeren van een factuur, een regel zonder gekoppeld artikel wordt ingevoerd.
  • Uren– en onkosten kostenplaats: de standaard kostenplaats die wordt gebruikt voor de module Uren en onkosten.
  • Vaste activa kostenplaats: de standaardkostenplaats die alleen wordt gebruikt voor de module Vaste Activa Classic.
  • Opbrengstverantwoording: in te stellen wanneer je in de module verkoop de omzet wilt verdelen. Meer hierover en over de in te stellen tussenrekening is te lezen op https://blogs.taxnl.wolterskluwer.com/product/verdeel-je-omzet-over-meerdere-perioden.
  • Koersverschillen: als er een koersverschil ontstaat bij het verwerken van een bankafschrift of kasoverzicht, kan Twinfield het verschil boeken naar afzonderlijke debet- of creditrekeningen.
  • Afboekingen: als er een betalingsverschil ontstaat bij het verwerken van een bankafschrift of kasoverzicht, kan Twinfield het verschil boeken naar afzonderlijke debet- of creditrekeningen.
  • Korting: als er een korting wordt geregistreerd bij het verwerken van een bankafschrift of kasoverzicht, kan Twinfield het verschil boeken naar afzonderlijke debet- of creditrekeningen.
  • Jaareinde
   – Resultaat vorig boekjaar: de totalen voor de balansrekeningen worden geboekt en er wordt een beginbalans voor het volgende jaar gemaakt.
   – Tegenrekening Winst en verlies: de totalen voor de winst-en-verliesrekeningen worden hierop geboekt.
   – Vreemde valuta jaarafsluiting: als er ook geboekt wordt op vreemde valuta’s, dient er voor de jaarafsluiting een tussenrekening ingesteld te worden.

De basis- en rapportagevaluta kunnen ingesteld worden via Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen > Financiële informatie. Om valuta’s in te stellen, moeten deze zijn aangemaakt. Dit doe je via Instellingen > Administratie-instellingen > Valuta’s. Let op! De valuta’s moeten ingesteld zijn voordat de eerste boeking in de administratie wordt gemaakt! Daarna zijn deze namelijk niet meer aan te passen.

Het aanmaken en beheren van btw-codes kan via Instellingen > Administratie-instellingen > Btw. Voor het aanpassen en instellen van enkele specifieke btw-codes zijn de volgende instructievideo’s beschikbaar:

In een speciale handleiding worden alle instellingen en een aantal specifieke Nederlandse btw-codes uitgebreid toegelicht. Deze handleiding is te vinden in de Knowledge Base. (Deze link werkt alleen als je bent ingelogd in Twinfield.

De bankkoppeling activeren werkt voor elke bank anders. Hoe je de koppeling aanvraag en instelt lees je hier.

Hieronder tref je 2 video’s. Hier kun je zien hoe je het factuursjabloon kunt instellen en hoe je een verkoopfactuur kunt aanmaken.
 
Factuursjabloon instellen
Verkoopfactuur aanmaken

Via Instellingen > Administratie-instellingen > Perioden kun je per boekjaar de perioden instellen. Standaard stelt Twinfield voor elk boekjaar 12 perioden, van januari tot en met december. Wil je hiervan afwijken, doe dit dan voordat je de eerste boeking in de administratie maakt! Daarna is de periodetabel namelijk niet meer aan te passen.
 
Meer informatie over het openen en sluiten van periodes kun je vinden in de handleiding. Deze link werkt alleen als je bent ingelogd in Twinfield.