Aanmeldformulier Cijfermeester

Hiermee geeft ondergetekende Twinfield International N.V. opdracht tot het ter beschikking stellen van de webdienst en de applicatie overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Ondergetekende maakt gebruik van de database-omgeving van De Cijfermeester.

Ondergetekende verleent hiermee Twinfield het recht om de maandelijkse lasten voor de gebruikers van de voor hem/haar gecreëerde administratie tot wederopzegging eenmaal per maand te incasseren door middel van automatische incasso. De automatische incasso zal altijd in de eerste helft van de maand van de onderstaande bankrekening worden afgeschreven.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar,  en kan na deze periode door de klant te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Twinfield is verplicht de dienst ten minste gedurende de looptijd te ondersteunen en kan daarna de dienst beëindigen met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Beide partijen dienen de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.