Nieuwe klanten
Actie Situatie Handelingen
Aanmaken van een nieuwe
administratie / interne klant.
Tarief interne administratie van toepassing*
 1. Accountant maakt (een) administratie(s) aan.
 2. Accountant koppelt interne gebruiker aan de administratie(s).
Aanmaken van een nieuwe
administratie / externe klant. Rolgebaseerd autorisatiesysteem
A.Twinfield factureert rechtstreeks aan de klant.
 1. Klant vult onderstaande link in ten behoeve van rechtstreekse facturatie; Aanmelden klant van accountant. In dit formulier wordt de afgesproken gebruikersnaam (tussen accountant en eindgebruiker) ingevuld.
 2. Accountant maakt een administratie aan.
 3. Accountant maakt de gebruiker aan type KLANT VAN ACCOUNTANT op gewenste level.
 4. Accountant koppelt de gebruiker(s) aan de juiste administratie en verschaft de eindklant de bijbehorende inloggegevens.
Aanmaken van een nieuwe
administratie / interne klant.
B.Twinfield factureert aan de accountant.
 1. Accountant maakt (een) administratie(s) aan.
 2. Accountant maakt gebruiker(s) aan, type KLANT VAN ACCOUNTANT op gewenste level.
 3. Accountant koppelt binnen 1 dag de aangemaakte gebruiker(s) aan desbetreffende administratie(s).

*Interne administraties worden aan de accountant gefactureerd en zijn gebaseerd op de staffel in de tabel “Tarieven interne administraties” onderaan deze pagina.

Let op: graag alle ongewenste wijzigingen doorgeven aan de Klantenservice (NL-TAA-cso@wolterskluwer.com). Een voorbeeld: foutief aangemaakte gebruiker. Wijzigt u deze foutief aangemaakte gebruiker direct, gaarne deze wijziging toch zo spoedig mogelijk doorgeven aan Klantenservice om te voorkomen dat deze gebruiker verkeerd in rekening wordt gebracht. Alle benodigde gegevens dienen uiterlijk de 23e van de huidige maand bij Klantenservice zijn ingediend c.q. doorgegeven teneinde de correcte wijze van facturatie voor de volgende maand te garanderen.

Wijzigen (toevoegen) van extra gebruikers (aantallen)
Actie Situatie Handelingen
Aanmaken medewerkers (kosteloos) Voor het administreren van uw klanten kunt u uw eigen medewerkers opvoeren als gebruiker en koppelen aan de bijbehorende administraties waar uw medewerker werk op dient te verrichten.
 • Accountant maakt gebruiker aan met gebruikerstype ACCOUNTANT.
 • Accountant koppelt aangemaakte gebruiker(s) aan desbetreffende administratie(s)
Aanmaken gebruiker t.b.v. koppeling (kosteloos) Voor het maken van een koppeling met een Twinapps partner voor uzelf of voor uw klant (voor Twinapps partners, bekijk onze website Appstore
 • Accountant maakt gebruiker aan met gebruikerstype ACCOUNTANT
 • Let  op: als gebruikersnaam  kiest u de naam van de partner. Dus níet die van de technical admin.
 • Accountant koppelt aangemaakte gebruiker(s) aan desbetreffende administratie(s)

 

Let op: wanneer u, als technical admin, met vakantie gaat, vergeet dan niet uw inloggegevens over te dragen! Dit voorkomt vervelende situaties.

Wijzigen (toevoegen) van gebruikers (aantallen)
Actie Situatie Handelingen
Aanmaken extra externe gebruiker. Twinfield factureert rechtstreeks aan de klant.

 

 • Accountant maakt gebruiker(s) aan, type KLANT VAN ACCOUNTANT op gewenste level.
 • Accountant koppelt aangemaakte gebruiker(s) aan desbetreffende administratie(s).
 • Accountant stuurt de extra gebruikersgegevens en bijbehorende administratie naar NL-TAA-cso@wolterskluwer.com.
 • Alle benodigde gegevens dienen uiterlijk de 23e van de huidige maand bij Klantenservice zijn ingediend c.q. doorgegeven teneinde de correcte wijze van facturatie voor de volgende maand te garanderen.
Twinfield factureert aan de accountant.
 • Accountant maakt gebruiker(s) aan, type KLANT VAN ACCOUNTANT op gewenste level.
 • Accountant koppelt aangemaakte gebruiker(s) aan desbetreffende administratie(s).
 Demo gebruiker. Maximaal 5 demo gebruikers toegestaan en  te gebruiken voor een periode van 30 dagen.
 • Accountant maakt gebruiker aan met type KLANT VAN ACCOUNTANT of ACCOUNTANT *
 • Aanvinken demo.

* Als de laatste externe gebruiker bij een administratie wordt verwijderd, wordt de administratie voor het interne tarief in rekening gebracht bij de accountant.

Let op: Indien de laatste gebruiker bij een administratie wordt verwijderd, betekent dit beëindiging extern gebruikerscontract. De klant zal het contract met Twinfield moeten opzeggen. Tevens wordt bij het verwijderen van een gebruiker de hele maand in rekening gebracht.

Bij opzegging: Indien de klant opzegt, dient de accountant de gebruiker diezelfde maand te verwijderen om te voorkomen dat de gebruiker alsnog in rekening wordt gebracht bij de accountant.

Verwijderen klant (gebruikers) en administraties
Actie Situatie Handelingen
Verwijderen gebruikers en administratie (opzeggen)

 

Twinfield factureert rechtstreeks aan de klant

 

 • Klant zegt contract schriftelijk op bij Twinfield met inachtneming van de opzegtermijn.
 • Accountant wordt door de Klantenservice per mail op de hoogte gebracht wanneer de gebruiker verwijderd kan worden.
 • Accountant verwijdert gebruiker.
 • Accountant verwijdert administratie (indien gewenst).
Twinfield factureert aan de accountant
 • Accountant verwijdert gebruiker.
 • Accountant verwijdert administratie (indien gewenst).
Verwijderen klant (gebruikers) en administraties
Actie Situatie Handelingen
Kopiëren administratie(s) Het kopiëren van administraties komt voor als een klant wisselt van accountant. Indien de klant al een Twinfield gebruiker is, zullen alle partijen de kopieeropdracht moeten goedkeuren. Kopiëren naar nieuwe omgeving dient te worden ingevuld. Hierna krijgen de 3 partijen een overeenkomst toegestuurd die ondertekend dient te worden (oude accountant – klant – nieuwe accountant). Twinfield voert daarna de kopie uit.
Aanmaken demo administratie en demo gebruiker extern Demo administraties kunnen worden aangemaakt om een (potentiële) klant te laten kennismaken met Twinfield. Er zijn maximaal 5 demo administraties toegestaan.
 • Accountant maakt een administratie(s) aan: Demo aanvinken.
 • Accountant maakt gebruiker(s) aan, type Klant van Accountant op gewenste level: demo aanvinken
 • Accountant koppelt aangemaakte demogebruiker(s) aan desbetreffende demo administratie(s).*
Let op: demo administraties zijn geen onderdeel van de dagelijkse back-ups. De demo heeft een gebruikstermijn van 30 dagen.

* Voor de overzichtelijkheid adviseert Twinfield om demo administraties na gebruik volledig te verwijderen.