Twinfield en GeefGratis

Geef Twinfield Gratis

Twinfield ondersteunt goede doelen in samenwerking met de stichting GeeftGratis. Is uw onderneming ANBI-geregistreerd en u wil gebruik maken Twinfield boekhoudpakket, kan dat nu extra voordelig via de stichting GeefGratis.

 

Stichting GeefGratis

Stichting GeefGratis is in 2001 gestart met het aanbieden van gratis internetdiensten aan goede doelen in Nederland. De initiatiefnemers zagen op dat moment teveel portals voor goede doelen ontstaan die allemaal een vergoeding voor hun dienstverlening vroegen. Stichting GeefGratis is van mening dat goede doelen zo min mogelijk met kosten geconfronteerd moeten worden: portal websites met algemene informatie dienen gratis te zijn. Via allegoededoelen.nl is het voor goede doelen dan ook mogelijk volledig gratis informatie over het goede doel te communiceren met de achterban.

De initiatiefnemers van de Stichting GeefGratis constateerden ook dat goede doelen veel geld uitgaven aan software, zoals online donatiemodules. Particulieren, net zoals de initiatiefnemers van Stichting GeefGratis, denken via deze donatiemodules te doneren aan de goede doelen, echter gaat dit geld voor een flink deel op aan de voorgenoemde dienst of internet portal.

Mede hierdoor heeft Stichting GeefGratis besloten om gratis internet diensten te ontwikkelen die ieder goed doel, klein of groot, kan gebruiken. Sinds begin 2003 kan ieder goed doel in Nederland gratis gebruik maken van een online donatiemodule waarmee er via de individuele website donaties ontvangen kunnen worden. Op deze manier heeft de Stichting GeefGratis inmiddels meer dan 1,6 miljoen euro bijgedragen aan de resultaten van goede doelen in Nederland. Het gedoneerde geld van particulieren wordt zoveel mogelijk direct gebruikt waarvoor het bestemd is, de projecten van de goede doelen. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt Twinfield bij door ANBI organisaties via Stichting GeefGratis een aanzienlijke korting op de Twinfield online boekhouden oplossing aan te bieden. Met Twinfield Online boekhouden bent u verzekerd van een veilige administratie. U hebt altijd en overal de mogelijkheid om uw financiële situatie te bekijken.

Bent u vertegenwoordiger van een ANBI-geregistreerd goed doel? U kunt nu Twinfield aanvragen bij de Stichting GeefGratis.