Installeren Twinfield certificaat voor PDF

Op deze pagina kun je het Twinfield certificaat voor PDF downloaden. Je downloadt het certificaat dus vanuit een veilige, HTTPS-omgeving. Het installeren van het Twinfield certificaat voor het gebruik in Adobe Reader bestaat uit twee stappen:

  1. Het downloaden en installeren van het Twinfield certificaat.
  2. De instellingen wijzigen in Adobe Reader.

Downloaden en installeren certificaat

Als je het certificaat wilt installeren in een Windows-omgeving, volg dan de volgende instructies:

Download het crt-bestand door met de rechtermuisknop op de link te klikken en ‘opslaan als’ te kiezen. Je slaat het bestand op op je pc/mac. Selecteer het ZIP bestand en pak het uit in een map. Selecteer het uitgepakte CRT bestand zonder het te openen. Klik het bestand aan met je rechtermuisknop en selecteer ‘Certificaat installeren’.
Klik in het scherm ‘Wizard Certificaat importeren op Volgende’.
Selecteer de optie ‘Automatisch het certificaat-archief selecteren’ (…) en klik op ‘Volgende’.
Klik in het scherm ‘Wizard Certificaat importeren’ op ‘Voltooien’.
Je krijgt nu mogelijk de vraag of je het certificaat van Twinfield toe wilt voegen aan het basisarchief. Klik op ‘Ja’.

Instellingen Adobe Reader

Om Adobe Reader zo in te stellen dat het certificaat wordt gebruikt om digitale handtekeningen te valideren, volg je de volgende instructies:

  1. Adobe Reader openen.
  2. Het dialoogvenster ‘Voorkeuren’ openen.
  3. Selecteer onder ‘Categorieën’ de optie ‘Handtekeningen’.
  4. Klik voor ‘Verificatie’ op ‘Meer’.

Als je automatisch alle handtekeningen in een PDF wilt controleren wanneer je het document opent, selecteer je ‘Handtekeningen verifiëren’ wanneer het document wordt geopend. Deze optie is standaard geselecteerd.

Selecteer zo nodig verificatieopties op en klik op OK.

Voor meer informatie omtrent de instellingen in Adobe Reader vind je hier meer informatie.