Deloitte: aanmaken nieuwe gebruiker

Klantgegevensop dit e-mailadres zal Twinfield informatie over beschikbaarheid en onderhoud van de webdienst toesturen, evenals de e-mailnieuwsbrief, conform onze algemene voorwaarden, hoofdstuk 14, paragraaf 8.Contactgegevens

Gebruikersrol

  • Voor uitleg over de tarieven kunt u de Twinfield website raadplegen.
  • Alle bedragen zijn per gebruiker en exclusief btw.

Maximaal 16 karakters


Bankgegevens

 

 

Ondergetekende verleent hiermee Twinfield het recht om de maandelijkse lasten voor de gebruikers van de voor hem/haar gecreëerde administratie tot wederopzegging eenmaal per maand te incasseren door middel van automatische incasso. De automatische incasso zal altijd in de eerste helft van de maand van de onderstaande bankrekening worden afgeschreven.
Duur en voorwaarden

 

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar en kan na deze periode door de klant te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Twinfield is verplicht de dienst ten minste gedurende de looptijd te ondersteunen en kan daarna de dienst beëindigen met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Beide partijen dienen de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Klant verleent hierbij aan Twinfield het recht, welk recht Twinfield aanvaardt, informatie van en over de klant zoals vervat in de Web-dienst beschikbaar te stellen aan Deloitte. Wij archiveren de klantgegevens in onze klanten database.