Overstappen naar Twinfield Online Boekhouden

Twinfield biedt u de mogelijkheid om uw huidige administratie te converteren naar uw (nieuwe) Twinfield omgeving. Hiervoor zijn er diverse mogelijkheden waarvoor verschillende stappen ondernomen dienen te worden.

De conversiemogelijkheden van Twinfield

Er zijn twee hoofdactiviteiten te benoemen als het gaat om conversies:

  • conversie van de stamgegevens
  • conversie van financiële mutaties

Er kan op een gestandaardiseerde wijze eenvoudig geconverteerd worden vanuit verschillende bronsystemen aan de hand van een auditfile voor de Belastingdienst.

Indien uw huidige pakket geen auditfile kan genereren, dan kunt  u contact op nemen met het Twinfield conversieteam via nl-taa-conversie@wolterskluwer.com. Afhankelijk van uw softwarepakket kunnen we de mogelijkheden van een conversie doornemen.

Overzicht van typen conversies
De  conversiemogelijkheden kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie typen:

  • Type A: conversie van stamgegevens zonder financiële mutaties;
  • Type B: conversie van stamgegevens inclusief financiële gegevens van het huidige en/of voorgaande boekjaar;
  • Type C: maatwerkconversie. In overleg met uw accountmanager wordt een passende aanbieding gedaan.

Conversiekosten
Standaard gelden onderstaande tarieven voor de verschillende conversiemogelijkheden:

  • Type A: € 60,00
  • Type B: Voorgaand boekjaar + huidig boekjaar € 150,00 (ieder extra boekjaar kost € 150,00)
  • Type C: Prijs op aanvraag
  • Omnummering: € 60,00

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw

Meer informatie of direct overstappen?

Maakt u gebruik van een bestaand softwarepakket dat is geïnstalleerd op een server bij u op kantoor of op uw eigen pc en wilt u overstappen naar Twinfield? Dan helpen wij u graag met de conversie. Bekijk het stappenplan voor conversie voor de mogelijkheden en kosten. Indien u akkoord bent met de inhoud van het stappenplan kunt u het opdrachtformulier invullen