Startopdrachten Twinfield at school

Opdrachten Twinfield @ School

Bij het lesprogramma ‘Twinfield @ School’ hoort een serie aan opdrachten die je in het online boekhoudsysteem van Twinfield gaat verwerken. Dit ga je doen door het invoeren van de boekhouding voor de eenmanszaak van ondernemer Louis van der Meer (mode ontwerper) voor het boekjaar 2017. Stapsgewijs ga je steeds meer en uitgebreider de boekhouding voeren in Twinfield.

Voor elke maand zul je in de opdrachten boekstukken (dagafschriften, facturen, ed) ontvangen die je moet verwerken. Daarnaast tref je er ook de antwoordindicaties aan zodat je je eigen werk kunt controleren en, indien nodig, kunt corrigeren.

In dit leerprogramma maak je kennis met de wijze waarop een eenvoudige boekhouding van een eenmanszaak wordt bijgehouden. Voor de eenmanszaak bestaat een eenvoudige boekhouding uit een bankboek en een kasboek, waarin alle ontvangsten en uitgaven worden geregistreerd, soms aangevuld met een debiteuren-, crediteuren- en voorraadadministratie. Na het afronden van deze cursus ben je in staat om zelfstandig de kas- en bankboekingen en boekingen voor de debiteuren- en crediteurenadministratie van een eenvoudige eenmanszaak zonder personeel in te voeren.
Om op een goede manier een boekhouding te kunnen voeren moet je zowel over inhoudelijke kennis van de boekhoudkundige methoden en principes als over vaardigheden voor het verwerken van gegevens in de boekhouding beschikken. De bereidheid om ordelijk te werken en informatie consequent bij te houden is van groot belang.
Alle aspecten om een eenvoudige boekhouding te kunnen voeren, komen in deze cursus aan de orde. Voor het bijhouden van een eenvoudige boekhouding leer je:

 • boekstukken ordenen
 • financiële feiten en transacties die binnen de onderneming hebben plaatsgevonden vertalen naar een boekhoudkundige vastlegging
 • de boeking invoeren in de administratie
 • de invoer controleren en corrigeren
 • rapporteren
 • Stapsgewijs wordt het vakgebied boekhouden verkend aan de hand van opdrachten en een ‘oefenboek-houding’ van de eenmanszaak Meer&Zo.

De opdrachten nemen een centrale plaats in bij deze cursus.
Voor het bijhouden van de boekhouding maak je gebruik van een online boekhoudapplicatie, Twinfield. Je kunt met een inlogcode voor het basis boekhouden zelfstandig bankafschriften en kasstaten invoeren en ook inkoopfacturen en verkoopboekingen opslaan. Indien nodig kun je een nieuwe relatie (debiteur of crediteur) aanmaken.
Uitgangspunt bij een basis boekhoud gebruiker is dat je, zodra je gegevens hebt ingevoerd, je deze ter beoordeling en verdere verwerking kunt voorleggen aan bijvoorbeeld een meer ervaren boekhouder, administratiekantoor of accountant. Deze rol zal tijdens de cursus door jouw begeleider worden overgenomen.
Op deze website vind je alle relevante informatie en te verwerken boekstukken voor deze cursus. In de opdrachten kunnen de volgende iconen staan waar je op kunt klikken om de boekstukken of uitwerkingen de downloaden.

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag Invoerverslag Invoerverslag

Meer&Zo is begin 2017 opgericht door Louis van der Meer. Louis is een voormalig student aan de mode-academie. Tijdens zijn studie heeft hij een constructie uitgevonden waarmee het lijkt of de drager van zijn kleding minimaal twee maten kleiner heeft dan in werkelijkheid. Direct na het afronden van zijn studie is Louis gestart als zelfstandig ondernemer en heeft Meer&Zo opgericht om zijn uitvinding op de markt te brengen.
Hij combineert de constructie met door hem gemaakte ontwerpen van dameskleding. Met tekeningen van zijn ontwerpen en een technische beschrijving van de constructie bezoekt hij potentiële klanten. Hierbij richt hij zich op de exclusievere modezaken in Nederland. Door zijn eigen enthousiasme over de constructie en bijbehorende ontwerpen weet hij al snel inkopers en eigenaren van de modezaken te bewegen tot het kopen van zijn ontwerpen.
Doordat klanten van deze modezaken zeer te spreken zijn over de ontwerpen en het effect van de constructie neemt de omvang van de bestellingen en het aantal klanten toe. Het eerste jaar van Louis als zelfstandig ondernemer lijkt boven verwachting te verlopen. Om het risico en de investeringen te beperken laat Lewis pas kleding maken op het moment dat hij een bestelling heeft ontvangen. Om de tijdigheid en kwaliteit van de leveringen te kunnen waarborgen heeft Meer&Zo een contract afgesloten met Heuvel.
Wanneer de bestelling gereed is, levert Heuvel de bestelling direct bij de klant af. Zo hoeft Meer&Zo geen voorraad en opslagruimte aan te houden. Om zijn activiteiten uit te voeren heeft hij een bedrijfsauto geleast. Hiermee bezoekt hij potentiële klanten door heel Nederland. Verder heeft hij een kleine, maar functionele bedrijfsruimte gehuurd in Utrecht waar hij zijn ontwerpen maakt, afspraken met klanten regelt en zijn boekhouding bijhoudt.
Voor een beschrijving van de verdere invulling bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar de beschrijving van de activiteiten per maand en de bijbehorende boekstukken.

Vraag aan je docent de inloggegevens voor Twinfield. Je krijgt een eigen administratie voor de fictieve onderneming Meer&Zo.
Noteer de inloggegevens zodat je de komende weken kunt blijven inloggen in deze administratie. Je ontvangt een gebruikerscode, wachtwoord en omgevingsnaam.
inlog scherm twinfield
Als je op het vraagteken klikt opent de Twinfield Knowledge Base. Hierin kun je een handleiding voor het gebruik van Twinfield opvragen.
Zoek op “Basis Boekhouden Twinfield@School”. Of klik hier om te downloaden
Het aanwezige rekeningschema kun je downloaden en ook uitprinten.
Je kunt je wachtwoord en naam wijzigen door bovenin het scherm op de TAS-code te klikken.
bekijk ook de video :
https://vimeo.com/166368551

Contact
Het leerprogramma Twinfield@School en deze website zijn met zorg samengesteld. Mocht je desondanks onjuistheden tegenkomen of suggesties hebben, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Je kunt een mail sturen naar nl-taa-cso@wolterskluwer.com.
Nieuwsberichten
Er zijn op dit moment geen berichten voor je.

Opdrachten Twinfield

Bij deze opdracht maak je een start met het online bijhouden van de boekhouding van de eenmanszaak Meer&Zo. In de boekhouding van Meer&Zo worden alle activiteiten vastgelegd die financiële gevolgen voor deze onderneming hebben. De vastlegging in de boekhouding gebeurt op basis van boekstukken: dagafschriften en facturen.
Om tot een goede vastlegging in de boekhouding te komen moet er een achttal verschillende stappen worden uitgevoerd:

 • ordenen van de boekstukken controleren of alle boekstukken aanwezig zijn
 • verkrijgen van inzicht in de aard van de transacties, de prestaties en de tegenprestaties
 • Wat is er binnen de onderneming gebeurd? Wat zijn de financiële gevolgen hiervan?
 • invoeren van de boekingen
 • opvragen van concept boekstukken of invoerverslag
 • controleren van de gemaakte boekingen
 • indien nodig correcties aanbrengen
 • rapporteren

Bij deze opdracht heb je de beschikking over een volledige set aan geordende boekstukken. Je gaat je binnen de opdracht vooral richten op het invoeren van de bankboekingen.
Voor het uitvoeren heb je tot je beschikking:

 • beschrijving van de activiteiten met financiële gevolgen van Meer&Zo in de maand januari (periode 1);
 • een volledige set geordende boekstukken met betrekking tot de maand januari;
 • handleidingen:
  handleiding voor het in- en uitloggen bij Twinfield;
  handleiding en voorbeelduitwerking voor het invoeren van bankafschriften;
  handleiding opvragen boekingen;
  handleiding rapporteren;
 • antwoordindicaties;
  invoerverslag;
  grootboekkaarten;
  proefsaldibalans.

De handleidingen zijn algemeen en dienen tevens als basis voor alle hierna volgende opdrachten en het voeren van de online boekhouding met de Basis boekhoud gebruiker in de praktijk.
Bij het uitvoeren van deze opdracht ga je als volgt te werk:

 • Bekijk de beschrijving van de activiteiten van de onderneming en de boekstukken van de maand januari. Wat is er binnen de onderneming gebeurd? Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor Meer&Zo?
 • Bestudeer de handleiding en het uitgewerkte voorbeeld van het invoeren van de bankafschriften.
 • Log in in Twinfield.
 • Voer de bankafschriften van januari (periode 1) in. Raadpleeg eventueel de handleiding “Bankinvoer T@S”.
 • Bekijk je invoerverslag (wat wordt hierin gerapporteerd?) en vergelijk je eigen verslag met het invoerverslag opgenomen bij de antwoordindicaties. Noteer eventuele verschillen.
 • Raadpleeg de handleiding “Overzichten T@S”, en bekijk het hoofdstuk over ‘Opvragen en corrigeren van conceptboekingen’. Corrigeer indien nodig je boekingen (de verschillen).
 • Genereer de volgende rapportages; invoerverslag, grootboekkaart en proefsaldibalans. Sla deze op als PDF bestand.
 • Vergelijk je eigen definitieve invoerverslag, grootboekkaart en proefsaldibalans met de rapporten opgenomen bij de antwoordindicatie.
 • Je kunt nu uitloggen of doorgaan met de volgende opdracht.

De rapportages geven het eindresultaat van de gemaakte boekingen weer. Met behulp van deze rapportages kun je later de mutaties in de boekhouding en de onderliggende boekstukken eenvoudig terugvinden, en kun je vragen van je begeleider of in de toekomst van
het management, een collega, de accountant of belastingdienst eenvoudig beantwoorden. Bewaar deze rapporten zorgvuldig.
Materialen januari (PDF, klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag

Bij de voorgaande opdracht heb je bankmutaties over januari ingevoerd in de online boekhouding. Bij deze opdracht ga je de bankmutaties over februari invoeren en verkrijg je verder inzicht in de wijze waarop omzetbelasting wordt verwerkt in de boekhouding. Bij het invoeren van de bank over februari volg je dezelfde stappen en procedures als beschreven bij de voorgaande opdracht. Bij deze opdracht heb je wederom de beschikking over een volledige set geordende boekstukken. Je gaat je bij deze opdracht vooral richten op het invoeren van de bankboekingen en de wijze waarop de omzetbelasting hierin een rol speelt.
Voor het uitvoeren van deze opdracht heb je tot je beschikking:

 • beschrijving van de activiteiten met financiële gevolgen van Meer&Zo in de maand februari (periode 2);
 • een volledige set geordende boekstukken met betrekking tot de maand februari;
 • handleidingen;
 • handleiding voor het in- en uitloggen bij Twinfield;
 • handleiding en voorbeelduitwerking voor het invoeren van bankafschriften;
 • handleiding opvragen en corrigeren van gemaakte conceptboekingen;
 • handleiding omzetbelasting;
 • handleiding rapporteren;
 • antwoordindicaties;
 • invoerverslag;
 • grootboekkaarten;
 • proefsaldibalans.

De handleidingen zijn algemeen en dienen tevens als basis voor alle hierna volgende opdrachten en het voeren van de online boekhouding met de Basis boekhoud gebruiker in de praktijk.
Bij het uitvoeren van deze opdracht ga je als volgt te werk:

 • Bekijk de beschrijving van de activiteiten van de onderneming en de boekstukken van de maand februari.
 • Wat is er binnen de onderneming gebeurd? Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor Meer&Zo?
 • Bestudeer de handleiding en het uitgewerkte voorbeeld van het invoeren van de bankafschriften.
 • Log in bij Twinfield.
 • Voer de bankafschriften van januari (periode 2) in.
 • Raadpleeg eventueel de handleiding “Bankinvoer T@S”.
 • Bekijk je invoerverslag. Beschrijf op welke wijze je hier de theorie over omzetbelasting terugziet?
 • Vergelijk je eigen invoerverslag met het invoerverslag opgenomen bij de antwoordindicaties. Noteer eventuele verschillen.
 • Corrigeer indien nodig je boekingen. Raadpleeg eventueel de handleiding “Overzichten T@S”
 • Genereer de volgende rapportages; invoerverslag, grootboekkaart en proefsaldibalans. Sla deze op als PDF bestand.
 • Vergelijk je eigen definitieve invoerverslag, grootboekkaart en proefsaldibalans met de rapporten opgenomen bij de antwoordindicatie.
 • Je kunt nu uitloggen of doorgaan met de volgende opdracht.

De rapportages geven het eindresultaat van de gemaakte boekingen weer. Met behulp van deze rapportages kun je later de mutaties in de boekhouding en de onderliggende boekstukken eenvoudig terugvinden, en kun je vragen van je begeleider of in de toekomst van
het management, een collega, de accountant of belastingdienst eenvoudig beantwoorden. Bewaar deze rapporten zorgvuldig.
Materialen februari (PDF, klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag

Bij deze opdracht ga je zelfstandig de bank van de maand maart (periode 3) invoeren. Om tot een goede vastlegging in de boekhouding te komen voer je de volgende stappen uit:

 • verkrijgen van inzicht in de activiteiten en doornemen van de boekstukken;
 • invoeren van de boekingen;
 • bekijken van het invoerverslag;
 • controleren van de gemaakte boekingen en indien nodig correcties aanbrengen;
 • rapporteren.

Voor het uitvoeren van deze opdracht heb je tot je beschikking:

 • beschrijving van de activiteiten met financiële gevolgen van Meer&Zo in de maand maart (periode 3);
 • een volledige set geordende boekstukken met betrekking tot de maand maart;
 • de handleidingen;
 • antwoordindicaties;
 • invoerverslag;
 • grootboekkaarten;
 • proefsaldibalans.

Bewaar ook nu weer je rapporten zorgvuldig.
Materialen maart (PDF, klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag

Bij deze opdracht ga je naast de bank ook de kasboekingen van de maand april (periode 4) handmatig invoeren. Het verwerken van de kasboekingen gebeurt op dezelfde wijze als de bankboekingen.
Om tot een goede vastlegging in de boekhouding te komen voer je de volgende stappen uit:

 • verkrijgen van inzicht in de activiteiten en doornemen van de boekstukken;
 • invoeren van de boekingen;
 • bekijken van het invoerverslag;
 • controleren van de gemaakte boekingen en indien nodig correcties aanbrengen;
 • rapporteren.

Voor het uitvoeren van deze opdracht heb je tot je beschikking:

 • beschrijving van de activiteiten met financiële gevolgen van Meer&Zo in de maand april (periode 4);
 • een volledige set geordende boekstukken met betrekking tot de maand maart;
 • de handleidingen;
 • antwoordindicaties;
 • invoerverslag;
 • grootboekkaarten;
 • proefsaldibalans.

Bewaar ook nu weer je rapporten zorgvuldig
Materialen april (PDF, klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag

Verwerk het bankafschrift en kasbonnen voor de maand mei.
Om tot een goede vastlegging in de boekhouding te komen voer je de volgende stappen uit:

 • verkrijgen van inzicht in de activiteiten en doornemen van de boekstukken;
 • invoeren van de boekingen;
 • bekijken van het invoerverslag;
 • controleren van de gemaakte boekingen en indien nodig correcties aanbrengen;
 • rapporteren.

Voor het uitvoeren van deze opdracht heb je tot je beschikking:

 • beschrijving van de activiteiten met financiële gevolgen van Meer&Zo in de maand mei (periode 5);
 • een volledige set geordende boekstukken met betrekking tot de maand maart;
 • de handleidingen;
 • antwoordindicaties;
 • invoerverslag;
 • grootboekkaarten;
 • proefsaldibalans.

Bewaar ook nu weer je rapporten zorgvuldig.
Materialen mei (PDF, klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag

Bij deze opdracht ga je zelfstandig de kas en de bank invoeren, controleren en hierover rapporteren. De transacties en boekstukken hebben betrekking op de maand juni. De eerder verkregen handleidingen en voorbeelduitwerkingen dienen als basis voor deze opdracht.
Om tot een goede vastlegging in de boekhouding te komen voer je de volgende stappen uit:

 • verkrijgen van inzicht in de activiteiten en doornemen van de boekstukken;
 • invoeren van de boekingen;
 • bekijken van het invoerverslag;
 • controleren van de gemaakte boekingen en indien nodig correcties aanbrengen;
 • rapporteren.

Voor het uitvoeren van deze opdracht heb je tot je beschikking:

 • beschrijving van de activiteiten met financiële gevolgen van Meer&Zo in de maand juni (periode 6);
 • een volledige set geordende boekstukken met betrekking tot
 • de maand juni;
 • de handleidingen;
 • antwoordindicaties.

Bewaar ook nu weer je rapporten zorgvuldig.
Materialen juni (PDF, klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag

Van de bank kan naast een papieren dagafschrift, ook een elektronisch betaalafschrift worden ontvangen, of dit bestand kan gegenereerd worden uit het systeem voor elektronisch bankieren. Dit bestand kan vervolgens worden ingelezen in de administratie. Het elektronisch bankafschrift dient in het MT940 formaat te zijn. Twinfield ondersteunt dit formaat voor diverse banken, waaronder ING, ABN-AMRO, Rabobank, SNS, en Van Lanschot Bankiers.
Het dagafschrift wordt in elektronische vorm aangeleverd en ingelezen in de online boekhouding van Twinfield. Het programma komt dan afhankelijk van de instellingen met een gewenst type boeking.
Bij deze opdracht ga je een elektronisch betaalafschrift van de ABN AMRO bank inlezen, het boekings-voorstel beoordelen en indien nodig corrigeren.
Bij het uitvoeren van deze opdracht ga je als volgt te werk:
Bekijk de beschrijving van de activiteiten van de onderneming en de boekstukken van de maand juli. Wat is er binnen de onderneming gebeurd? Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor Meer&Zo?

 • Log in bij Twinfield (indien nodig)
 • Bestudeer de handleiding “e-afschriften T@S” en het uitgewerkte voorbeeld van het inlezen van een elektronisch dagafschrift.
 • Lees de boekingen van de bank in.
 • Vul de boekingen aan met de kas.
 • Bekijk je invoerverslag en vergelijk je eigen invoerverslag met het invoerverslag opgeno-men bij de antwoordindicaties. Noteer eventuele verschillen.
 • Corrigeer indien nodig je boekingen (de verschillen).
 • Genereer de volgende rapportages; invoerverslag, grootboekkaart en proefsaldibalans. Sla deze op als PDF bestand.
 • Vergelijk je eigen definitieve invoerverslag, grootboekkaart en proefsaldibalans met de rapporten opgenomen bij de antwoordindicatie.
 • Je kunt uitloggen of doorgaan met de volgende opdracht.

Bewaar je rapporten zorgvuldig.
Voor het uitvoeren van deze opdracht heb je tot je beschikking:

 • beschrijving van de activiteiten met financiële gevolgen van Meer&Zo in de maand juli (periode 7);
 • een volledige set geordende boekstukken met betrekking tot de maand juli;
 • de handleiding en voorbeelduitwerking inlezen elektronisch dagafschrift;
 • antwoordindicaties.

Bewaar deze rapporten zorgvuldig.

Materialen juli (Elektronisch Bankafschrift: klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag

Wanneer levering op rekening plaatsvindt, is er een belangrijk verschil in tijd tussen:

 • het moment van ontvangen of opstellen van een factuur;
 • de financiële afwikkeling hiervan, de ontvangst of betaling.

Bij de voorgaande opdrachten heb je de boekhouding bijgehouden op basis van ontvangsten en uitgaven. Bij deze en de volgende opdrachten ga je uit van een boekhouding die wordt bijgewerkt op basis van

 • de inkoopfacturen, -op het moment dat de factuur wordt ontvangen (inkoopboek).
 • de verkoopfacturen -op het moment dat deze worden aangemaakt en verzonden (verkoopboek).

Deze werkwijze wordt ook wel het factuurstelsel genoemd.
Bij de ontvangst van de levering en de hierbij behorende inkoopfactuur ontstaat een schuld aan de leverancier. Deze schuld wordt naar aanleiding van de ontvangst van de factuur in de boekhouding vastgelegd als crediteur. De crediteur wordt opgeboekt.
Bij levering, het aanmaken en verzenden van een verkoopfactuur ontstaat een vordering op de afnemer. Deze vordering wordt aan de hand van de factuur in de boekhouding vastgelegd als een debiteur. De debiteur wordt opgeboekt.
Door het invoeren van de inkoopfacturen op het moment dat deze worden ontvangen en de verkoopfacturen op het moment dat deze zijn aangemaakt ontstaan twee extra vastleggingen:

 • de opboeking en afboeking van de crediteur naar aanleiding van de inkoop;
 • de opboeking en de afboeking van de debiteur naar aanleiding van de verkoop.

De vraag is vervolgens wat het maken van deze twee extra boekingen nu eigenlijk toevoegt. Bij deze opdracht is een deel van het te bestuderen materiaal toegevoegd aan dit boek. Dit vul je aan met informatie die je zelf verzamelt, bijvoorbeeld vanaf het Interne, bijvoorbeeld vanaf het Internet. Om gericht informatie te verzamelen kun je de onderstaande vragen gebruiken.
Richtvragen voor het zoeken zijn:

 • Waarom houden ondernemingen een debiteuren- en crediteurenadministratie bij?
 • Wat wordt er in de debiteuren en crediteurenadministratie precies vastgelegd?
 • Hoe werkt het?
 • Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de balans en de winst- en verliesrekening wanneer er door Meer&Zo geen debiteuren- en crediteurenadministratie wordt bijgehouden?

Om een concreet antwoord te formuleren op deze laatste vraag bekijk je het invoerverslag, de openstaande postenlijst per debiteur en crediteur en de proefsaldibalans uit de administratie van Meer&Zo van augustus (periode 8). Je geeft zowel voor de balans en de winst- en verliesrekening concreet aan hoe deze eruit had gezien wanneer de boekhouding over deze periode bijgehouden zou worden op basis van de ontvangsten en uitgaven.

 • Welke posten zouden er niet, of voor een ander bedrag, op de balans staan?
 • Welke posten zouden niet, of voor een ander bedrag, op de winst- en verliesrekening staan?

Maak op basis van je bevindingen een verslag waarin je in eigen woorden weergeeft waarom ondernemingen een debiteuren- en crediteurenadministratie bijhouden, wat er hierin wordt vastgelegd en hoe het werkt. Beschrijf vervolgens de belangrijkste gevolgen en voordelen voor Meer&Zo van het bijhouden van een debiteuren- en crediteurenadministratie.
Materialen augustus (PDF, klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Uitwerkingen
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag Debiteuren Crediteuren

Bij deze opdracht ga je zelfstandig de in- en verkoopfacturen, de kas en de bank invoeren. Om tot een goede vastlegging in de boekhouding te komen voer je de volgende stappen uit:

 • verkrijgen van inzicht in de activiteiten en doornemen van de boekstukken;
 • invoeren resp. inlezen van de boekingen.

De volgorde is hierbij belangrijk! Je voert eerst de inkoopfacturen en de verkoopfacturen in en daarna pas de bank en de kas. De opboeking van debiteuren en crediteuren aan de hand van de facturen moet plaatsvinden voordat de debiteur of crediteur wordt afgeboekt bij betaling en ontvangst.

 • bekijken van het invoerverslag en de openstaande postenlijsten;
 • controleren van de gemaakte boekingen en indien nodig correcties aanbrengen;
 • rapporteren.

Voor het uitvoeren van deze opdracht heb je tot je beschikking:

 • beschrijving van de activiteiten met financiële gevolgen van Meer&Zo in de maand augustus (periode 8);
 • een volledige set geordende boekstukken met betrekking tot de maand augustus;
 • de handleidingen
 • Debiteuren en crediteuren administratie (“Handleiding “Inkoop- en verkoopmutaties T@S“);
 • Inlezen elektronisch bankafschrift (“Handleiding “e-afschriften T@S);
 • antwoordindicaties.

Bewaar ook nu weer je rapporten zorgvuldig.

Materialen augustus (Elektronisch Bankafschrift: klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag Invoerverslag Invoerverslag

Bij deze opdracht ga je zelfstandig de in- en verkoopfacturen, de kas en de bank invoeren. Om tot een goede vastlegging in de boekhouding te komen voer je de volgende stappen uit:

 • verkrijgen van inzicht in de activiteiten en doornemen van de boekstukken;
 • invoeren resp. inlezen van de boekingen.

De volgorde is hierbij belangrijk! Je voert eerst de inkoopfacturen en de verkoopfacturen in en daarna pas de bank en de kas. De opboeking van debiteuren en crediteuren aan de hand van de facturen moet plaatsvinden voordat de debiteur of crediteur wordt afgeboekt bij betaling en ontvangst.

 • bekijken van het invoerverslag en de openstaande postenlijsten;
 • controleren van de gemaakte boekingen en indien nodig correcties aanbrengen;
  rapporteren.

Voor het uitvoeren van deze opdracht heb je tot je beschikking:

 • beschrijving van de activiteiten met financiële gevolgen van Meer&Zo in de maand september (periode 9);
 • een volledige set geordende boekstukken met betrekking tot de maand september;
  de handleidingen;
 • antwoordindicaties.

Bewaar ook nu weer je rapporten zorgvuldig.
Materialen september (Elektronisch Bankafschrift: klik met rechtermuisknop en kies ‘opslaan als’)

Opdrachten Uitwerkingen
Boekstukken Boekstukken
Proefsaldi balans Grootboek kaart Invoerverslag Invoerverslag Invoerverslag

Inmiddels heb je kennisgemaakt met de basisconcepten, theorieën en vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier de boekhouding bij te houden. Bij deze afsluitende opdracht ga je zelfstandig de boekhouding van het laatste kwartaal van Meer&Zo voeren.
Opmerking: Vraag je docent om de boekstukken en inlog gegevens voor Twinfield.
Deze opdracht bestaat uit deelopdrachten. Hierbij doorloop je alle stappen van het bijhouden van een boekhouding, van ontvangst van de boekstukken tot de rapportages. Je voert de verschillende typen boekingen die in dit boek aan de orde zijn geweest, de inkoopfacturen, verkoopfacturen, de kas en de bank in.

 • ordenen van de boekstukken

Bij deze eindopdracht ontvang je van de begeleider de ongeordende boekstukken van Meer&Zo. De eerste taak is het ordenen van de boekstukken.
Hierbij hanteer je de volgende ordeningsprincipes:

 • leg de facturen per boekingsperiode bij elkaar. Hierdoor krijg je een stapel boekstukken die betrekking hebben op oktober, een stapel voor november en een stapel voor december;
 • maak per maand onderscheid tussen facturen en bonnen naar aanleiding van contante transacties en transacties op rekening;
 • vervolgens leg je per maand de inkoopfacturen en verkoopfacturen op rekening, dag-afschriften, kasstaat en bonnen voor contante transacties bij elkaar;
 • leg de dagafschriften op volgnummer, van laag naar hoog;
 • voeg de facturen en bonnen van de contante verkopen op datum achter de kasstaat in de volgorde waarop deze op de kasstaat staan vermeld (datum);
 • leg de verkoopfacturen op volgnummer, van laag naar hoog;
 • leg de facturen voor inkopen en kosten op datum.
  stel vast dat er geen boekstukken ontbreken

Bij deze opdracht stel je vast dat er geen boekstukken ontbreken. Indien er boekstukken ontbreken kun je geen volledige ingevoerde boekhouding als eindproduct opleveren. Om de volledigheid vast te stellen kun je de volgende controles uitvoeren:

 • Ieder dagafschrift is voorzien van een doorlopend volgnummer, een begin- en eind-saldo.
 • Stel vast dat er geen volgnummers ontbreken.
 • Stel van de opvolgende nummers vast dat het vermelde beginsaldo aansluit op het eindsaldo van het voorgaande dagafschrift.
 • Van iedere periode wordt een kasstaat opgemaakt. Iedere kasstaat is voorzien van een doorlopend volgnummer, een begin- en eindsaldo.
 • Stel vast dat er geen volgnummers ontbreken.
 • Stel van de opvolgende nummers vast dat het vermelde beginsaldo aansluit op het eindsaldo van de voorgaande kasstaat.
 • Verkoopfacturen zijn voorzien van een doorlopende nummering.
 • Stel vast dat er geen nummers uit de serie ontbreken.
 • Van ieder financieel feit of transactie (met uitzondering van de privé-opnamen) moet een factuur of bon aanwezig zijn. Stel van iedere ontvangst en betaling vast dat hiervoor een boekstuk beschikbaar is.
 • inzicht in de transactie en vertalen in een journaalpost

Bij deze opdracht voer je de volgende activiteiten uit:

 • Bekijk de beschrijving van de activiteiten van de onderneming en de boekstukken van het laatste kwartaal. Wat is er binnen de onderneming gebeurd? Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor Meer&Zo?
 • Bepaal per boekstuk de prestatie en tegenprestatie.
  Schrijf op ieder boekstuk de journaalpost die verband houdt met het financiële feit of de gebeurtenis.
 • Geef aan welke post er bij- en afgeboekt moet worden en of dit een debet- of creditmutatie is.
 • Selecteer de juiste grootboekrekeningen.

Lees indien nodig de relevante literatuur nog eens na of bekijk de uitwerking van je opdrachten over het maken van journaalposten en de selectie van grootboekrekeningen.

 • Inloggen:

Log in het Twinfield online boekhoudsysteem in.


 • voer de boekingen in

Voer de boekingen per periode in. De dagafschriften zijn elektronisch beschikbaar en je kunt ze inlezen in plaats van invoeren. Voer eerst alle boekstukken van oktober in, dan november en ter afsluiting december. Letter de openstaande posten waar mogelijk af.
Let op de volgorde! Begin per periode met het invoeren van de in- en verkoopfacturen. Voer daarna de kas en de bank in. De boekhouding blijft op deze wijze een goede afspiegeling van de bedrijfsactiviteiten waar over het algemeen eerst gefactureerd en dan pas afgerekend wordt.

 • draai een invoerverslag en controleer je invoer

Wanneer je alle boekstukken hebt ingevoerd, bekijk je het invoerverslag en controleer je de gemaakte boekingen. Bij deze controle kun je gebruik maken van het eerder opgestelde overzicht met wat er mis kan gaan bij het invoeren van boekingen. Je stelt vast dat de hierin vermelde veel gemaakte fouten bij het bijhouden van een boekhouding in jouw financiële administratie niet voorkomen.

 • corrigeren van boekingen (indien nodig)

Corrigeer indien nodig de boekingen.

 • rapportage

Vervolgens genereer je een invoerrapport over het vierde kwartaal, openstaande postenlijst per debiteur en per crediteur en de proefsaldibalans tot en met periode 12 (december).
De materialen die je voor deze opdracht nodig hebt ontvang je van je docent.