Twinfield en XBRL
Twinfield en XBRL

XBRL is een begrip dat steeds vaker gebruikt wordt. Maar wat is het nu eigenlijk? XBRL is eigenlijk niet los te koppelen van Standard Business Reporting, een initiatief van de overheid. Het is bedoeld om het uitwisselen van (financiële) gegevens tussen overheidspartijen en de markt eenvoudiger te maken en de administratieve lasten voor ondernemers te verlichten. Het zorgt ervoor dat ondernemers en accountants minder werk hebben van het aanleveren van financiële gegevens aan overheden en banken.

SBR
SBR is een concept dat uitgaat van het standaardiseren van gegevens aan de bron: de (financiële) administratie van de ondernemer. Alle (financiële) gegevens in de verschillende administraties worden gestandaardiseerd vastgelegd en door middel van een uitvragende partij specifieke rapportagestructuur gelabeld, waardoor ze voor iedere uitvragende partij hetzelfde betekenen. Op basis van dezelfde informatie kan dus aan meerdere partijen worden gerapporteerd.

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. Het is de overkoepelende ‘taal’ die de elektronische uitwisseling van financiële gegevens en rapportages mogelijk maakt en dus gebruikt wordt om SBR te faciliteren. Rapportages worden dus op gestandaardiseerde wijze met behulp van XBRL verstuurd naar diverse instanties zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en banken.

De Twinfield XBRL-oplossing

Twinfield en XBRLDe Twinfield XBRL Oplossing is dé omgeving waarin accountant en ondernemer gezamenlijk in de keten rapportages samenstellen volgens het Standard Business Reporting programma van de Nederlandse overheid. Met deze standaardisatie kunnen rapporten snel en eenvoudig opgesteld worden en via een beveiligde infrastructuur worden uitgewisseld met verschillende instanties. Volgens Twinfield is het financiële systeem hiervan de basis.

In de huidige Twinfield oplossing is het mogelijk btw- en ICP-aangiftes rechtstreeks vanuit Twinfield in te dienen bij de Digipoort / Belastingdienst. Wil een kantoor optimaal profiteren van de XBRL-oplossing van Twinfield, dan dient zij als voorbereiding de gehele verwerkingsketen efficiënt te hebben ingericht. Vaak blijkt dat op dit gebied nog veel efficiency voordelen te behalen zijn. Een goede voorbereiding is van doorslaggevend belang en daarom biedt Twinfield kantoren een programma aan waarbij zij het ‘XBRL Ready’ predikaat kunnen behalen. Tijdens het XBRL Ready traject worden kantoren begeleid in het standaardiseren van hun administraties.

Samenwerking in de keten

Hoe werkt de Twinfield XBRL Oplossing nu eigenlijk? Aan de basis staat de gestandaardiseerde administratie, die door optimale samenwerking in de keten zorgt voor een gestandaardiseerde rapportage. In Twinfield zijn nu een aantal taxonomieën (ICP en btw) beschikbaar. Twinfield levert de meeste ICP-aangiften in XBRL. De rapportages naar de Kamer van Koophandel kunnen nog niet rechtstreeks vanuit Twinfield worden verzonden. Er wordt op dit moment gezocht naar een oplossing. Voor de andere taxonomieën (banken en CBS) heeft u andere applicaties nodig.

Waar Twinfield op dit moment voor zorgt is dat de gegevens uitwisseling naar deze applicaties zo efficiënt mogelijk verloopt. Voor wat betreft de rapportages aan de Kamer van Koophandel heeft Twinfield met enkele applicaties (bv Infine en Visionplanner) web services beschikbaar die de financiële gegevens zonder handmatige export en import overhevelen vanuit Twinfield naar een van deze oplossingen. In deze oplossing wordt de uiteindelijke XBRL-rapportage gevuld en aangevuld met overige (niet financiële gegevens). De uiteindelijke verzending richting de uitvragende partij vindt plaats vanuit de andere applicatie. Op deze manier vindt optimale gegevensuitwisseling plaats in de (rapportage) keten.

Afhankelijk van het automatiseringslandschap van de accountant draagt Twinfield op deze manier bij aan een optimalisatie van de rapportageketen. De financiële administratie blijft de basis van alle XBRL-rapportages en Twinfield zorgt voor een efficiënte uitwisseling van deze financiële gegevens in de rapportageketen. De accountant kiest de applicaties waarmee hij werkt en Twinfield zorgt voor een optimale uitwisseling van de financiële gegevens tussen deze applicaties.

Extra informatie

Aanvragen PKIoverheidcertificaten

De PKIoverheid server certificaten kunnen worden aangevraagd bij vier certificaat leveranciers (Certification Service Provider): ESG, QuoVadis, Getronics en Digidentity.

Standaardisatie

Standaardisatie is de basis voor alle XBRL rapportages en Twinfield ondersteunt de accountants kantoren hierbij om dit te bereiken. Aan de hand van de omnummertool worden alle administraties qua grootboekrekeningschema omgenummerd naar één kantoorstandaard.

Twinfield biedt dus de mogelijkheid uw (financiële) verslaglegging efficiënt te laten verlopen. Dus niet alleen het sluitstuk, het rapport zelf, maar ook de verwerking van de administraties wordt geoptimaliseerd. Dit levert voordelen op voor zowel de accountant als de ondernemer.

Kosten

De Twinfield XBRL-oplossing brengt geen extra kosten met zich mee: XBRL is een integraal onderdeel van alle abonnementsvormen van Twinfield.