Wijziging btw in Alure – Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Wijziging btw in Alure – Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Per 1 januari 2018 wordt de landbouwregeling afgeschaft. Deze regeling hield in dat landbouwers niet BTW-plichtig waren. Hoewel deze agrarische bedrijven wel een boekhouding voeren hoefden ze geen BTW-aangifte te doen. Dat is vanaf 01-01-2018 wel het geval. Deze BTW aangifte wordt vanuit de klant-administratie gedaan. Dit staat los van Alure.

Bijkomend is er een wijziging in het BTW-regime. Bepaalde diensten die worden geleverd aan agrariërs vallen niet langer onder het lage BTW-tarief. Dat betreft bijvoorbeeld de diensten van loonwerkers maar ook de diensten van Boekhouders/Accountants. En dat raakt Alure wel.

Wat dit betekent wordt in het document dat u hier kunt downloaden uitgewerkt

In dit document staat beschreven welke aanpassingen gedaan moeten worden om de btw wetwijziging van de landbouwregeling in Alure te verwerken. Afhankelijk van de Alure inrichting voor het kantoor moeten een aantal acties worden uitgevoerd. Wil je voor jouw kantoor het beste scenario bepalen? Neem dan contact op met jouw accountmanager via 074 -265 11 11.